6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Üniversitemiz bünyesindeki tüm çalışanlara Dr. Öğr. Üyesi İlke Bereketli tarafından 8 saatlik zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde verilen eğitim süresince temel hak ve yükümlülükler, temel İSG kavramları, az tehlikeli iş yerlerindeki risk faktörleri, kazaların yapısı, meslek hastalıkları, ofis ergonomisi, acil durumlar vb. başlıklar ele alındı.

01 02 03

04 05