Merkezin Amacı 

Merkezin amacı; Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi alanında araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak, Üniversitenin lisans programlarında zorunlu olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini düzenlemek ve bu konuda öğretim üyeleri arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Merkezin Faaliyet Alanı

Merkez, yönetmeliğinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Üniversitenin imkanları çerçevesinde yayın yapmak,
  • Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk İnkılâbının önemli şahsiyetleri üzerinde araştırmalar yapmak,
  • Milli mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili kongre, seminer, panel gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde benzer çalışmalar yapan araştırma merkezleri ve enstitüler ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin Üniversitenin bütün birimlerinde verilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
  • Türk İnkılâp Tarihi ile ilgili özgün bir kitaplık oluşturmak.